NowoClean

Produktbeskrivning

NowoClean är ett flytande rengöringskoncentrat som förtunnas med vatten före användning. NowoClean har en hög rengöringsförmåga för smuts, feta beläggningar på mineralytor (exempelvis fasader, tak och klinker) och har en effektiv kemiskt rengörande verkan.

Rekommendation
Pröva alltid på ett litet testområde för att säkerställa att produkten och ytan är kompatibla. Bör inte användas på solceller utan föregående test. Får inte användas i fiskdammar och liknande.

Utspädning
Vid svår nedsmutsning kan du låta outspädd NowoClean ligga kvar på ytan i några minuter innan du bearbetar den manuellt med en hård kvast, och sedan sköljer med vattenslang eller högtryckstvätt. Vid allmänt underhåll, allmän rengöring och före takmålning späds NowoClean med vatten i förhållandet 1:50. Räcker till 4–6 m2 per liter vid utspädning i förhållandet 1:50

 

DOWNLOADS    

Tekniskt databladDownload

SäkerhetsdatabladDownload